Friday, August 6, 2010

Скопје, фото панорами - од св. Пантелејмон ... Skopje, photo panoramas - from St. Panteleimon

1. Скопје, фото панорами - од Св. Пантелејмон ... Skopje, photo panoramas - from St. Panteleimon
2. Клик тука за да на maps.google.com - го пронајдеш местото од каде се правени фотките
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
 21.
 22.
23.

Wednesday, August 4, 2010

Скопје, фото панорами - од Водно, прв дел ... Skopje, photo panoramas - from Vodno, the first part

1. Скопје, фото панорами - од Водно, прв дел ... Skopje, photo panoramas - from Vodno, the first part
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.23. Клик тука на maps.google.com за да го видиш погледот на местото од каде е сликано, клик на сликата за поголема мапа

Followers

Site Meter